Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty MŠ

 

Realizace projektu OPVVV.
Číslo výzvy: 02_20_080
Název projektu: Výzva 80 v MŠ a ŠD Drslavice
Registrační číslo:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020260
Číslo jednací rozhodnutí: MSMT-11454/2021-2
Rozpočet projektu: 236 997,00 Kč
Termín realizace: 1. 9. 2021 – 30.6. 2023

Zvolené aktivity 
1. Školní asistent - personální podpora MŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.  - Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.


2. Projektový den v MŠ a mimo školu  - Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.  - Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.