Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČERVEN 2021

1.6.2021     MDD - hry, soutěže, procházka k řece Olšavě, hledání barevných kamínků a pokladu.

3.6.2021     "Dopravní hřiště " v Uh.Brodě - pro děti 5-6leté. Odjezd 7,20, příjezd

                    ve 12,00hod.

                    Sportovní oblečení, obuv, svoji helmu na hlavu z hygienických důvodů, 

                    nápoj, baťúžek, svačinka z MŠ

10.6.2021    Fotografování dětí od 13,00hod.

17.6.2021    Výukový program "Nad hladinou, pod hladnou" - výlet do Luhačovic -

                     Statek Horní Dvůr

18.6.2021     " DEN OTCŮ" - v MŠ

21.6.2021    Výukový program " Malá technická univerzita - Malý stavaři mostů " - v MŠ

                    Výukový program "Malá technická univerzita - Malý zpracovatel odpadů"- v ŠD

24.6.2021     "Rozloučení s předškoláčky" - (forma rozloučení dle epidemiologké situace) od 16.00hodin

25.6.2021      " ZOO Lešná " - výlet do Zlína

28.6.2021       Výlet do Vrhové- soutěže, hry, táborák, opékání, hledání pokladu

                        Příchod, příjezd pro své děti do Vrhové v 17,00hodin

30.6.2021        Ukončení školního roku s občerstvením

                    

 

INFORMACE PRO RODIČE

Od 10. května budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Dle mimořádného opatření Vlády ČR nadále platí, že se omezuje vstup třetím osobám do prostoru MŠ (mimo dětí a zaměstnanců). Tzn., že i nadále budeme děti přebírat i předávat u hlavního vchodu. Při příchodu dětí do MŠ rodiče nahlásí čas odchodu z MŠ.

Těšíme se na vás i vaše děti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE PRO RODIČE

Od pondělí 3.5.2021 bude probíhat testování dětí a zaměstnanců v MŠ pouze 1x týdně, a to vždy v pondělí, popř. první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ.

 Dále platí, že provoz MŠ je pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a pro děti vybraných profesí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVĚTEN 2021

3.5. -7.5.2021      ZÁPIS DO MŠ - přijímání žádostí

3.- 7.5.2021        MAMINKY MAJÍ SVÁTEK

28.5.2021           Kácení MÁJKY spojeno s táborákem, soutěžemi pro děti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUBEN 2021

12.3.2021     Nástup předškolních dětí 5-6letých a děti rodičů z IZS ( potvrzení)

22.4.2021     "DEN ZEMĚ" - vycházka do přírody s plněním přírodovědných úkolů a sběrem odpadků v okolí řeky Olšavy

30.4.2021      "Rej čarodějnic" - prosíme kostým čarodějnic, spojeno s návštěvou kamarádky čarodějky Žofky

                       Zdobení a stavění MÁJKY u mateřské školky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu MŠ o letních prázdninách

Provoz mateřské školy bude uzavřen v době letních prázdnin od 12.7.2021 do 13.8.2021.

Záhájení provozu 16.8.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k platbě za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 nebude účtována.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení a milí rodiče,
 
dle rozhodnutí vedení Zlínského kraje v součinnosti z Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví se v pondělí 12.4.2021 otevírají všechny školy a školská zařízení, tedy i naše mateřská škola a školní družina za přísných hygienických opatření.
 • Do mateřské školy dochází pouze děti, které plní povinné školní vzdělávání (od 01. 09. 2021 nastupují do ZŠ nebo mají v tomto školním roce odklad povinné školní docházky).
 • Dětem rodičů z IZS bude umožněn pobyt v MŠ
 • Všichni zaměstnanci školy mají po celou dobu respirátor.
 • Děti v mateřské škole nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

         (děti budou mít ve své skříňce zabalenou chirurgickou roušku)

 • Děti ve školní družině jsou povinni nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (testovat se již nebudou, jsou testováni v ZŠ)
 • Děti i zaměstnanci školy se 2x týdně testují antigenními testy (máme dodány testy na výtěr z kraje nosu) a o testování se vedou záznamy. Při příchodu do MŠ si dítě otestujete za naší přítomnosti. Zákonný zástupce vyčká na výsledek testu před hlavním vchodem.
 • Ve třídě může být maximálně 15 dětí. Předškoláčků 5-6letých máme celkem 11. V případě, že se někteří z Vás rozhodnou za těchto podmínek své děti do MŠ nedávat a bude Vás víc jak polovina (tzn. 5 dětí) bude i nadále probíhat distanční vzdělávání (Školský zákon).
 • Děti, které se do MŠ budou vracet, si přinesou zpět pracovní listy.

 

  INFORMACE  PRO  RODIČE  IZS

 Dětem integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

            Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách pouze pro vybrané skupiny dětí. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

 Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnance bezpečnostních sborů
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnance Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnance Finanční správy České republiky.

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ v MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • používané testy v MŠ: Singclean
 • celková doba testování cca 20 minut
 • testování provádí zákonný zástupce pod dozorem pověřené osoby z MŠ
 • výsledek je zaznamenán do seznamu a evidován
 • harmonogram testování: pondělí a čtvrtek (když dítě nebude v pondělí, úterý přítomno v MŠ provede se testování ve středu a pak i ve čtvrtek dle harmonogramu testování)
 • v případě nejasného výsledku se test zaznamená a je nutné provést opakované testování
 • pokud dítě nebude mít test, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání v MŠ, nadále se vzdělává distančně
 • v případě, že dítě nepřivede do MŠ zákonný zástupce, musí mít zmocněnci souhlas od zákonných zástupců k účasti na testování:
 • Souhlasím s účastí paní/pana (jméno a příjmení) při testování mého dítěte (jméno, příjmení, datum narození) v Mateřské škole Drslavice, příspěvkové organizace, okres Uherské Hradiště. Datum a podpis.

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ U DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

TERMÍNY TESTOVÁNÍ:

V mateřské škole probíhá neinvazivní testování 2x týdně antigenními testy. První test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu.( pondělí, čtvrtek).

PROSTOR PRO TESTOVÁNÍ:

Testuje se v prostoru hlavního vchodu, kde budou připraveny testovací balíčky, dezinfekce. Prostor bude  uzpůsoben tak, aby rodič mohl sám otestovat své dítě.

POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ:

 • Testování se provádí výtěrem z kraje nosu. Test provádí zákonný zástupce dítěte. Ten vyčká před vchodem na výsledky antigenního testu.

NEGATIVNÍ –

 • dítě po převlečení v šatně odchází do dané třídy.

POZITIVNÍ –

 • dítě se zákonným zástupce odchází a kontaktují svého dětského lékaře.
 • Výsledek testu bude za 5+15 minut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÚNOR 2021

5.2.2021           "DĚTSKÝ KARNEVAL" - pro děti MŠ ve třídě, pro děti ŠD v tělocvičně od 15,00 do 17,30hod.

                         Příchod pro děti v době od 17,30 do 17,45hod. Prosíme,doneste dětem masku do školky, družinky.

                        Prosíme rodiče o dárky do tomboly pro své děti.    DĚKUJEME

8. -12.2.2021   Masopustní veselí ve školce - masky, příprava těsta  a smažení masopustních koblížků - ochutnávka

12.2.2021        Bobování na Čertoryjích - děti si donesou boby a vhodné oblečení

15.2.2021        Muzikoterapie " Kouzelný zvoneček" od 9,00hodin v MŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDEN 2021

6.1.2021       Oslava Tří králů v MŠ

14.1.2021      Hostina pro ptáčky v zimě

29.1.2021     Pololetní prázdniny ZŠ - MŠ otevřena

Vycházky do zimní přírody.

Hry se sněhem, koulování, závody na bobech, klouzání, stavění sněhuláků, iglů - dle sněhových možností

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSINEC 2020

26.11.2020    Vázání adventních věnečků a svícnů - v době provozu

4.12.2020      Příchod Mikuláše a Andílka - pro děti MŠ od 10,30h. , pro děti ŠD od 13,00h.

                      Děti si přinesou čertovské oblečení

10.12.2020    Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

                       Rozsvěcování Vánočního stromku u školky za zpěvu vánočních koled

                       Ochutnávka ovocného teplého čaje s překvapením pro děti

                      Děti si vyzvedněte v 16,45hod.

17.12.2020    Vánoční nadílka zvlášť pro děti MŠ a zvlášť pro děti ŠD

                      Prosíme o malou ochutnávku vánočního cukroví

                      Provoz prodloužen do 17,00hodin

Provoz uzavřen od 23.12.2020 do 1.1.2021.

Provoz zahájen 4.1.2021

"PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ DÁRKŮ,

KTERÉ SE NEDAJÍ KOUPIT ANI ZABALIT".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD 2020

Dobrý den,
vážení a milí rodiče,
po aktivním jednání s KHS jsme dostali souhlas ke znovuotevření naší školičky od pondělí 9.11.2020.
Provoz zůstává nezměněn od 6,30h. do 16,00h.
Ve čtvrtek a v pátek proběhnou ve školce sanitární dny - dezinfekce všech prostor, vybavení a didaktického materiálu (hračky, stavebnice atd.)
V současnosti KHS doporučuje, za jakých podmínek by děti měly být do mateřské školy přiváděny. Jedním z těchto doporučení mj. je, neumožnit dospělým osobám vstup do budovy školy z důvodu zvýšeného rizika nákazy. Tuto podmínku se budeme snažit dodržet, a proto budete svoje dítě předávat p.učitelce ve dveřích hlavního vchodu. Odchod dětí z budovy zůstává nezměněn (dítě bude připraveno v daný čas Vámi zapsaný do knihy).
Vnímejme to tak, že se jedná o dočasné řešení ke zvládnutí této mimořádně nepříznivé situace, která i nám komplikuje naši práci.
Všichni pěvně věříme, že společnými silami se nám toto nelehké období podaří zvládnout a dostat tak naši školičku zpět do běžných kolejí.
Prosíme, nahlaste nám do pátku 6.11., zda Vaše dítě ( zdravé a bez příznaků) v pondělí nastoupí.
 
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme krásné dny a hlavně zdravíčko

ŘÍJEN 2020

5.10.2020      Předplavecký výcvik dětí MŠ , odjezd 9,55hod, návrat 11,45hod.

                      S sebou: baťůžek, plavky, ručník, hřebínek, pláštěnku, nápoj.

5.10.2020      Návštěva Solné jeskyně - sebou baťůžek, pláštěnku, věci na převlečení ( ponožky, tepláčky )

                      ručník, nápoj

8.10.20201    Vyšetření očí - objednáno na základě žádostí zákonných zástupců ( 150.-Kč/1 dítě)

12.10.2020     Předplavecký výcvik dětí MŠ- zrušeno

13.10.2020     Logopedická depistáž - Mgr. P.Hrouzková (zrušeno)

15.10.2020     Dopravní školička v UB ( odjezd 8,45h., příjezd 12,05h.) - zrušeno

19.10.2020     Předplavecký výcvik dětí MŠ - zrušeno

                       Návštěva Solné jeskyně - zrušeno

26.10.2020     Předplavecký výcvik dětí MŠ - zrušeno

27.10.2020     Uzamykání zahrady, uspávání broučků, Halloween - zrušeno

28.10.2020      Státní svátek - MŠ uzavřena

29.10. a 30.10.2020   MŠ uzavřena - Sanitární dny

26.10. - 30.10.2020   Podzimní prázdniny dětí ZŠ - ŠD

 
Dobrý den,
vážení a milí rodiče,
oznamujeme Vám uzavření naší mateřské školky od dnešního dne, t.j. 23.10.2020 do odvolání.
Důvodem je prokázání nákazy koronavirem COVID-19 u zaměstnankyň naší školičky.
S dalšími aktuálními informacemi z naší strany i ze strany KHS Vás budeme postupně informovat .
S případnými dotazy se obracejte na e-mail naší školky: msdrslavice@post.cz

Mějte se hezky a přejeme hlavně zdravíčko.

 

ZÁŘÍ 2020

1.9.2020      Začátek nového školního roku, uvítání dětí, maňásková scénka pro děti MŠ i ŠD

3.9.2020      Pohádky v MŠ Hradčovice - přiveďte děti do MŠ do 7:00 hodin.

                     Šmudlinka a její kamarádi, Kulíšek a bolavé bříško, Usmrkánek a chytrá myška 

8.9.2020     Dopravní hřiště Uherský Brod  předškoláci

                     (ZRUŠENO z důvodu karantény školy, přesunuto na úterý 3.11.2020)

11.9.2020    Výlet do Vrhové s plněním úkolů, hledáním pokladu, táborákem a opékáním (MŠ, ŠD)

                      Prosíme sportovní oblečení a obuv.

                      Příjezd pro děti v 16,00hod k chatě, příchod s dětmi v 16,30hod k MŠ.

21.9.2020      Předplavecký výcvik dětí MŠ , odjezd 9,55hod, návrat 11,45hod.

                      S sebou: baťůžek, plavky, ručník, hřebínek, pláštěnku, nápoj.

                      Je třeba odevzdát potvrzení od pediatra!

29.9.2020       DK Uh.Brod - pohádka "Nosáčkova dobrodružství", vstupné 60.-Kč, doprava

                        rozpočítána mezi děti MŠ Drslavice a MŠ Hradčovice (ZRUŠENO )

30.9.2020       Podzimní dílny (bez rodičů) - do 17,00hodin. Děti si přinesou zavařovací sklenici různého objemu.

____________________________________________________________________________________________

         CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

- dětské papuče s pevnou patou a světlou podrážkou, ne nazouváky

- pohodlné oblečení do třídy

- náhradní oblečení a spodní prádlo v případě ušpinění

- oblečení na převlečení na procházku či na zahradu

- pyžamko + malé děti prostěradlo proti prosáknutí

- kartáček, kelímek,  zubní pastu

- 1x balík papírových kapesníků (10 x 10ks)

- 1x balík ubrousků ke stolování

- 1x balík toaletního papíru (8ks)

- hřebínek na provázku na zavěšení

- cvičební úbor v pytlíku (kraťase, triko, cvičky)

> Prosíme, abyste dítěti vše podepsaly (oblečení, obuv, pyžamko....)

> Svým dětem pomůžete, když jim dáte takové oblečení, které si z větší části zvládnou obléknout samostatně a zároveň nebudou mít strach se ušpinit.

Prosíme, nedávejte dětem do školky hračky a plyšáky, děkujeme.