Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co děláme celý den

Režim dne

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Program péče o dítě vychází z demokratický principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, sociální a psychický rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.

 

Příchod dětí

Děti jsou přijímány v době od 06:30 - 08:15 hod. V  8,15h. se budova zamyká.

 

Spontánní hry

Probíhají po příchodu dětí, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku a schopností dětí).

 

Činnosti řízené pedagogem

Probíhají denně podle potřeb, věku a schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit. Přibližně od 09:00 do 09:45 hod.

 

Pobyt venku

Probíhá od 09:45 do 11:45 dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby činnosti byly přenášeny co nejvíce ven. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkám.

 

Odpočinek

Vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají při čtené nebo reprodukované pohádce po obědě přibližně do 14:00 hodin.Děti, které nespí, mají možnost postupně se zapojit do klidových aktivit.Kromě každodenní dopolední výchovné práce se dětem 5-6 letým věnujeme v odpoledním speciálním programu v přípravě na základní školu v době od 13,30 do 14,hod.Pomáhá nám k tomu,odborná publikace "Grafomotorická cvičení" s říkankami, "Těšíme se do školy" , "Hrou připravujeme do školy". Vše probíhá nenásilnou formou - souborem zábavných grafomotorických cvičení, které dětem pomáhá při zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, vytváření technických  dovedností.

 

Stravování a pitný režim

Strava je připravována v mateřské škole. Kuchařky jídlo vydávají, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy se svačinou i polévkou, mladším pomáhají učitelky. Od 7 hodin mají děti po celý den k dispozici nápoje, které si samy nalévají do označených hrníčků a košík se zeleninou nebo ovocem.

Svačinka - od 08:30

Oběd - od 11:45

Svačinka - od 14:15

Odhlašování stravy do 7,30 hodin.