Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Mateřská školka se nachází v obci Drslavice, která leží v malebném kraji Uherskobrodska.

 

Filosofií naší školky je vytvářet zdravý životní styl dětí a mládeže, formovat jejich osobnost, zaměřit pozornost na prevenci jak v oblasti zdraví, tak v rámci společenských vztahů, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - děti zdravotně postižené a děti talentované. V současné době máme zapsáno 20 dětí MŠ,  kterým se snažíme vytvořit krásné a podnětné prostředí. Ve školní družině máme zapsáno 21 žáků.

 

 Prostorové uspořádání na rozčlenění nábytkem na hrací koutky poskytuje dětem soukromí i prostor pro hru, pro skupinovou i individuální práci. Děti mají k dispozici množství hraček i pomůcek. Školka má krásnou zahradu plnou zeleně, děti se mohou vydovádět na pískovišti, průlezkách, houpačkách, klouzačce, či lezecké stěně. K dispozici máme také prostornou terasu, díky které můžeme být venku i za nepříliš příznivého počasí, tělocvičnu, kterou využívají děti MŠ i ŠD.

 

 V rámci výchovně vzdělávacího programu organizujeme kroužky, kde rozvíjíme hudební, pohybový i výtvarný talent dětí, učíme se vařit, máme rozšířenou logopedickou péči, připravujeme děti na vstup do ZŠ. Pokud se chcete dozvědět více, klikněte na stránku Kroužky.

 

Nabízíme dětem dále rozvíjet svůj talent prostřednictvím různých aktivit - Pohádkové malování a Malý modelář, které rozvíjí u dětí jemnou motoriku, fantazii a představivost, Malý florbalista, kde se zaměřujeme na celkový pohybový rozvoj a dodržování pravidel hry, Zdravá výživa, kde se děti učí zásadám správného stravování a přípravě jídel. Součástí předškolního vzdělávání je hra na zobcovou flétnu, při níž děti získávají nejen hezký vztah k hudbě, ale naučí se i základy hudební nauky a zlepší si dýchání. Se základy cizího jazyka se děti seznamují pomocí maňáska Cookyho, který jim pomáhá rozšířit si slovní zásobu o nová anglická slovíčka, zapojuje jich do jednoduchých pohybových aktivit, sluchových a rytmických her a hádanek. Děti, které se připravují na vstup do základní školy, pracují po poledním odpočinku ve speciálním programu pro předškolní děti, který se zaměřuje na grafomotorická cvičení, na cvičení rytmu, pozornosti, percepce, paměti, rozvoji předmatematických a předčtenářských schopností. Zapojili jsme se do celorepublikového projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. projekt se zaměřuje na pohyb dětí předškolního věku.Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života. Ve spolupráci s SPC v Uherském Hradišti je dětem poskytována péče o správný fyziologický rozvoj řeči, ať už individuálně nebo v kolektivních logopedických chvilkách. Rovněž se zaměřujeme na nadané a talentované děti, které mají mimořádné schopnosti v porovnání s většinou ostatních. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Čtyřlístek jsou dětem zadávány úkoly, které prověří jejich znalosti a logické uvažování. Identifikace nadání je skutečně velmi důležitá již v předškolním věku a na základě toho se může adekvátně zacílit jejich další vzdělávání. Můžeme se pochlubit řadou ocenění, ať už je to v rámci výtvarné, sportovní nebo pěvecké činnosti. Svými výtvory přispíváme do soutěží Požární ochrana očima dětí, Les a myslivost, Zdraví a životní styl aj. Děti mají možnost navštěvovat předplaveckou výuku, na jejímž závěru poměří své síly s dalšími dětmi v plavecké soutěži Žofka.

 

Jedním z hlavních cílů koncepce rozvoje MŠ je vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, formování jejich osobnosti, zaměření pozornosti na prevenci jak v oblasti zdraví, tak v rámci společenských vztahů. Máme vypracovaný školní program prevence proti patologickým jevům, s nímž jsou neoddělitelně spojeny správné způsoby komunikace, schopnost vcítit se do situace ostatních, vytváření a udržování zdravých vztahů a hlavně schopnost účinné spolupráce. Již patnáctým rokem se zapojujeme do dlouhodobého projektu Fondu Sidus, projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a sběru PET uzávěrů, které jsou založeny na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli pomáhat potřebným. Velké snažení všech zaměstnanců školy směřuje k upevňování kamarádských a mezilidských vztahů  prostřednictvím pravidelných činností, ať už jsou to tvořivé dílničky s rodiči, stavění a kácení máje, společné výlety, vánoční besídky pro rodiče, uzamykání zahrady, Lucerničkový průvod vesnicí, Mikulášská nadílka, celorepublikové vypouštění balónků Ježíškovi, rozsvěcování Vánočního stromku u MŠ společně s rodiči, zpěvem vánočních koled, vítání čarodějky Žofky, čtení pohádek od našich babiček, nocování v mateřské škole i místní knihovně, Noc s Andersenem, Karneval v obci, Vánoční koledování U kapličky a v obci, drakiáda, tělovýchovná olympiáda ve spolupráci se sousední mateřskou školou, fašanková obchůzka, vítání peletonu Na kole dětem, který se koná pod záštitou nadačního fondu Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí.

 

K dalším akcím, které jsou neodmyslitelně spojeny s naší mateřskou školou patřilo folklórní vystoupení na Slavnostech vína, vystoupení na Bílokarpatských slavnostech. Dále vystupujeme na Dnech obce Drslavice, vystoupení pro seniory obce, na které se naši nejmenší rádi těší. Svým vystoupením plným tanců, básniček, písniček, pohádek potěší srdíčka svých babiček a dědečků, kteří mají díky tomu možnost vidět talent svých vnoučat. Kromě této události slavíme svátek všech maminek, pro které společně vyzdobíme školku, připravíme malý dáreček pro potěšení, nachystáme pohoštění a svým pohádkovým vystoupením dojmeme nejednu maminku k slzičkám. Nesmíme opomenout ani naše tatínky, pro které pořádáme společné odpoledne se svými ratolestmi. Vyráběli jsme vesmírné dopravní prostředky, roboty, společnými fyzikálními a chemickými pokusy jsme vklouzli do tajů vědy a objevů. Památkou na naše společné akce s rodinou jsou fotografie dětí a dárečky, které děti vlastnoručně vyrobí.

 

Tyto společně strávené a nezapomenutelné chvíle pomáhají k utváření kladných vztahů k sobě navzájem a k vytvoření přátelské atmosféry všech zúčastněných. Fotografie z těchto akcí jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách.

 

Přesto, že jsme zařízení v malé obci, věříme, že i prostřednictvím obecního zastupitelstva, místního rozhlasu, medializace v regionálním i odborném tisku, dokážeme vnést do podvědomí veřejnosti, jíž není dětský věk lhostejný - kladný postoj ke školským zařízením.