Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kroužky

Zájmové kroužky

 

Modelářský kroužek

Kroužek zaměřuje svou činnost na rozvoj dovedností a manuálních schopností dětí předškolního a mladšího školního věku. Děti v něm mohou probouzet svoji fantazii při tvorbě různých modelářských výrobků či konkrétních modelů - letadel, aut, autobusů, lodí, tanků apod. Naučí se trpělivosti, soustředěnosti, spolupráce s kamarádem, zdokonalí se ve stříhání, práci s různým materiálem. Během kroužku se také nabízí možnost diskuse  o různých dopravních situacích, zajímavostech, zážitcích a zkušenostech dětí.

Vede: vychovatelka Bc. Marie Tománková

 

Pohádkové malování

Snažíme se rozvíjet výtvarný talent dětí. Prohloubit u dětí  zájem o kreslení a malování . Seznámit děti s netradičními technikami,umožnit jim vyzkoušet si práci s různými materiály. Probouzet u dětí fantazii a vést ji tak, aby ji mohly uplatnit a vyjádřit.

Vede : učitelka Bc. Barbora Mihlová

 

Kroužek vaření

Učíme děti zásadám správné výživy, tvořivosti, zručnosti, rozvoji fantazie a zásadám správného stolování.

Vedou:  kuchařky Dana Hrubošová, Zdenka Hoangová

              uklizečka Olga Knotková

 

Kroužek Florbal

Vzhledem k většímu počtu chlapců byl letos zaveden sportovní kroužek Florbal. Právě předškolní věk je obdobím velkého rozvoje hybnosti, rozvíjí se hrubá motorika, koordinace pohybů. Je nutné dopřát dětem prostor k pohybovému projevu a realizovat řízené pohybové činnosti s ohledem na vývojové zákonitosti. Dostatek pohybu je prostě pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelný.

Vede: Bc. Radmila Zahradníková, ředitelka

Tyto čtyři kroužky se pravidelně střídají, probíhají každý čtvrtek od 14,30 do 16,00h nebo v době provozu školní družiny.

 

Další kroužky jsou součástí Školního vzdělávacího programu

Píšťalka

Učíme se hrát na flétnu, podporujeme rozvoj hudebních dovedností a zdravého dýchání u předškolních dětí.

pátek - 12:30 - 13:00

Vede : učitelka Bc. Barbora Mihlová

 

Flétnička

Učíme se hrát na flétnu, podporujeme rozvoj hudebních dovedností a zdravého dýchání u  dětí z 1. stupně ZŠ

Vede : vychovatelka  Bc. Marie Tománková

 

Solná jeskyně

Návštěva solné jeskyně v Uherském Brodě - každé druhé pondělí v I. pololetí.

Doprovod: Bc. Barbora Mihlová, učitelka MŠ

                  Bc. Marie Tománková vychovatelka ŠD

Kateřina Indrová, školní asistentka

 

Předplavecký výcvik

U dětí se prohlubují plavecké dovednosti : potápění, výdech do vody, orientace pod vodou, splývavé polohy na břiše a na zádech, pády a skoky do vody s potopením a vyplaváním na hladinu, znakové a kraulové nohy.

Doprovod : Bc. Barbora Mihlová, učitelka MŠ

                   Bc. Marie Tománková, vychovatelka ŠD

                         Kateřina Indrová, školní asistentka

 

Připravujeme děti na vstup do základní školy

Pracujeme podle metodického materiálu ,,Program pro předškoláky". Vše se koná nenásilnou formou grafomotorických cvičení, zdokonaluje se jemná motorika, smyslové vnímání, technické dovednosti.

Každý den 13:15 - 14:00

 

Máme rozšířenou logopedickou péči: "Cvičíme jazýček"

V oblasti logopedie se dětem věnuje p. ředitelka Bc. Radmila Zahradníková a p.učitelka Bc. Barbora Mihlová, a to formou odpoledních a ranních logopedických chvilek, které probíhají zábavnou metodou v podobě dechových cvičení a jazykových chvilek.

Paní ředitelka a učitelky absolvovaly logopedický kurz.

úterý, čtvrtek    12,30 - 13,00hod.

 

Angličtina S Cookym

Angličtina s Cookym je pozvolný úvod do anglického jazyka, založený na písničkách.

Cvičení nejsou jen jazyková, zahrnuty jsou i různorodé činnosti zaměřené na celkový rozvoj dítěte. Po celou výuku je bude doprovázet kamarád Cooky a jeho kamarádi.

Součástí jsou barevné vytrhávací listy, které se oddělí a po zpracování si je dítě založí do složky.

Výuka je rozdělena do 6-ti lekcí, zaměřených na obecná témata - přátelé, slunce, déšť, hračky,oblečení, zvířata a tělo a 3 lekce podle odpovídajícího období - Vánoce, Karneval, Velikonoce.

Každá půlhodina bude mít podobný postup - sezení v kroužku s Cookym a čas zpívání a pohybových činností a čas u stolečku, kde budou děti pracovat s pracovními listy nebo hrají hry.

Kroužek vede : vychovatelka Bc. Marie Tománková

Termín:    pondělí, středa od 12:30 - 13:10 hod.(děti MŠ + 1.tř. ŠD)

              středa od    13:00 - 14:00hod. (děti MŠ)