Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rouzhodnutí o přijetí do MŠ

            ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

        K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

              Od školního roku 2020/2021

 

 

Ředitelka Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola  v Drslavicích, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, Bc. Radmila Zahradníková jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ustanovením § 34 a ustanovením  § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Pořadí:                                  Registrační číslo:            Výsledek řízení:

 

  1.                                     MSD-01/2020                           přijato

 

  1.                                     MSD-02/2020                           přijato

 

  1.                                     MSD-03/2020                           přijato

 

 Datum zveřejnění :    29.5.2020

Datum sejmutí :         14.6.2020

Datum nabytí právní moci:  14.6.2020

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

 

 

Ředitelka MŠ Drslavice:  Bc. Radmila Zahradníková