Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace COVID-19

INFORMACE PRO RODIČE

Od 10. května budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Dle mimořádného opatření Vlády ČR nadále platí, že se omezuje vstup třetím osobám do prostoru MŠ (mimo dětí a zaměstnanců). Tzn., že i nadále budeme děti přebírat i předávat u hlavního vchodu. Při příchodu dětí do MŠ rodiče nahlásí čas odchodu z MŠ.

Těšíme se na vás i vaše děti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE PRO RODIČE

Od pondělí 3.5.2021 bude probíhat testování dětí a zaměstnanců v MŠ pouze 1x týdně, a to vždy v pondělí, popř. první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ.

 Dále platí, že provoz MŠ je pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a pro děti vybraných profesí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení a milí rodiče,
 
dle rozhodnutí vedení Zlínského kraje v součinnosti z Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví se v pondělí 12.4.2021 otevírají všechny školy a školská zařízení, tedy i naše mateřská škola a školní družina za přísných hygienických opatření.
 • Do mateřské školy dochází pouze děti, které plní povinné školní vzdělávání (od 01. 09. 2021 nastupují do ZŠ nebo mají v tomto školním roce odklad povinné školní docházky).
 • Dětem rodičů z IZS bude umožněn pobyt v MŠ
 • Všichni zaměstnanci školy mají po celou dobu respirátor.
 • Děti v mateřské škole nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

         (děti budou mít ve své skříňce zabalenou chirurgickou roušku)

 • Děti ve školní družině jsou povinni nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (testovat se již nebudou, jsou testováni v ZŠ)
 • Děti i zaměstnanci školy se 2x týdně testují antigenními testy (máme dodány testy na výtěr z kraje nosu) a o testování se vedou záznamy. Při příchodu do MŠ si dítě otestujete za naší přítomnosti. Zákonný zástupce vyčká na výsledek testu před hlavním vchodem.
 • Ve třídě může být maximálně 15 dětí. Předškoláčků 5-6letých máme celkem 11. V případě, že se někteří z Vás rozhodnou za těchto podmínek své děti do MŠ nedávat a bude Vás víc jak polovina (tzn. 5 dětí) bude i nadále probíhat distanční vzdělávání (Školský zákon).
 • Děti, které se do MŠ budou vracet, si přinesou zpět pracovní listy.

 

 

  INFORMACE  PRO  RODIČE  IZS

 Dětem integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

            Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách pouze pro vybrané skupiny dětí. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.

 Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnance bezpečnostních sborů
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnance Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnance Finanční správy České republiky.

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 

 

 

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ v MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • používané testy v MŠ: Singclean
 • celková doba testování cca 20 minut
 • testování provádí zákonný zástupce pod dozorem pověřené osoby z MŠ
 • výsledek je zaznamenán do seznamu a evidován
 • harmonogram testování: pondělí a čtvrtek (když dítě nebude v pondělí, úterý přítomno v MŠ provede se testování ve středu a pak i ve čtvrtek dle harmonogramu testování)
 • v případě nejasného výsledku se test zaznamená a je nutné provést opakované testování
 • pokud dítě nebude mít test, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání v MŠ, nadále se vzdělává distančně
 • v případě, že dítě nepřivede do MŠ zákonný zástupce, musí mít zmocněnci souhlas od zákonných zástupců k účasti na testování:
 • Souhlasím s účastí paní/pana (jméno a příjmení) při testování mého dítěte (jméno, příjmení, datum narození) v Mateřské škole Drslavice, příspěvkové organizace, okres Uherské Hradiště. Datum a podpis.

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ U DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

TERMÍNY TESTOVÁNÍ:

V mateřské škole probíhá neinvazivní testování 2x týdně antigenními testy. První test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu.( pondělí, čtvrtek).

PROSTOR PRO TESTOVÁNÍ:

Testuje se v prostoru hlavního vchodu, kde budou připraveny testovací balíčky, dezinfekce. Prostor bude  uzpůsoben tak, aby rodič mohl sám otestovat své dítě.

POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ:

 • Testování se provádí výtěrem z kraje nosu. Test provádí zákonný zástupce dítěte. Ten vyčká před vchodem na výsledky antigenního testu.

NEGATIVNÍ –

 • dítě po převlečení v šatně odchází do dané třídy.

POZITIVNÍ –

 • dítě se zákonným zástupce odchází a kontaktují svého dětského lékaře.
 • Výsledek testu bude za 5+15 minut.

 

HYGIENICKÁ  A  BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  PŘI  TESTOVÁNÍ:

 • Vyčleněný prostor určený pro testování.
 • V místnosti je k dispozici dezinfekce, která se používá jak na ruce, tak na dezinfekci     povrchů     vždy po provedení každého testu.
 • Použité testy se ukládají do koše s plastovým pytlem o minimální tloušťce 0,2mm. Po naplnění se pytle pevně zaváží a na povrchu ošetří dezinfekčním prostředkem. Zavázaný pytel se pak vloží do černého kontejneru na směsný komunální odpad.

 

TESTOVÁNÍ  ZAMĚSTNANCŮ:

Zaměstnanci školy jsou povinni se testovat 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Zaměstnanci se netestují:

 1. Prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od této doby neuplynulo víc než 90dní
 2. 2. Mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů

 - priloha_892746704_0_testovani diagram.pdf

Testování - testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

 

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Moc se na Vás a Vaše děti těšíme a doufáme, že se brzy budeme moci setkat i s ostatními dětmi.

Vaše paní učitelky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE z MěÚ Uherský Brod ze dne 7.3.2021

Od pondělí 08. března 2021 bude v Uherském Brodě zajišťovat provoz

určené mateřské školy pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému

prozatím jen Mateřská škola Svatopluka Čecha.

Do MŠ Svat. Čecha byly přesunuty děti z MŠ Olšava.

Prozatím je kapacita dostatečná.

Pokud by došlo k navýšení počtu dětí,

bude v provozu Mateřská škola Primátora Hájka.

Od 15. března bude pověřena MŠ Obchodní.

 

Markéta Gajdůšková

vedoucí odboru

Městský úřad Uherský Brod

Odbor školství, kultury a sportu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení a milí rodiče,

z důvodu vládního nařízení se od pondělí 1.března uzavírají všechny mateřské školy, tedy i naše mateřská školka.

Zákonný zástupce, který zůstane doma s dítětem, má nárok na čerpání ošetřování člena rodiny (OČR). V současné době již mateřská škola nevyplňuje formulář o uzavření  MŠ. Rodiče ( zaměstnanci i OSVČ) vyplňují žádost na stránkách OSSZ. Odkaz na informace k OČR ( pro zaměstnance) a formulář k vyplnění on-line:

https://eportal.cssz.cz/…d-m

Odkaz na informace k  OČR (pro OSVČ) bude k dispozici na konci měsíce března 2021.

 

Identifikační údaje školy:

Název školy: Mateřská škola Drslavice, příspěvková organizace, okres Uh. Hradiště

Sídlo školy: Drslavice 175, 687 33

IČ: 75023571

Důvod uzavření školy: Nařízení vlády ČR č.200 ze dne 27.2.2021

Uvedené zařízení bylo uzavřeno od 1.3.2021.

 

Na e-mail zasíláme oznámení o určení mateřských škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod.

 

Dále zasíláme informace k distančnímu vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním:

 • Na našich webových stránkách v záložce Dokumenty ke stažení - Distanční vzdělávání - budou vždy zadávány týdenní úkoly pro děti, které budete se svými dětmi procvičovat. Budeme rádi - dle Vašich možností - za zpětnou vazbu.

 

Sledujte naše webové stránky!  V případě změn Vás budeme ihned informovat.

 

Moc Vás všechny zdravíme, přejeme pevné zdraví a ať je tato nelehká doba už co nejdříve za námi a ať se všichni společně sejdeme co nejdříve.

_____________________________________________________________________________

Mateřská škola Drslavice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

 

VYDÁVÁ OD 10. 9. 2020 V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU

A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2

a na základě doporučení MZ ze dne 9. 9. 2020

tato opatření:

A) Rodiče (zákonní zástupci):

1) V celém školním areálu (vnitřní prostory i zahrada) dodržují rodiče a ostatní návštěvníci školy stanovené rozestupy.

2) Rodiče doprovázející děti a všechny dospělé osoby musí ve vnitřních prostorách mateřské školy používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušku) do předání dítěte zaměstnanci školy (stejně tak při vyzvedávání dítěte).

3) Po vstupu do budov použijí rodiče i ostatní návštěvníci dezinfekční prostředek umístěný u vstupu budovy.

4) Doba, kdy se rodiče zdržují ve vnitřních prostorách školy, musí být minimalizována.

5) V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, musí jej rodič bezodkladně ze školy vyzvednout.

6) Při výskytu onemocnění Covid-19 v rodině nahlásí tento stav neprodleně ředitelce školy, aby mohla být realizována hygienická opatření (karanténa, hlášení na KHS Zlínského kraje).

 

B. Děti:

1) Po příchodu do třídy si dítě musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem nejméně 20-30 sekund popř. použít dezinfekční prostředek.

2) Dítěti může být provedeno preventivní měření teploty bezkontaktním teploměrem.

3) V prostorách školy nemusí děti používat ochranné prostředky dýchacích cest.

4) Pobyt venku je realizován po skupinách, prostorově nebo časově oddělen.

5) Děti si myjí ruce před jídlem, po jídle, po použití WC, po pobytu venku a po každé činnosti.

6) V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí a informováni zákonní zástupci dítěte a příslušná KHS.

7) V případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocní, musí ostatní děti ze skupiny a zaměstnanci používat roušky dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 

 

Drslavice 9. 9. 2020                                                                                                       Bc. Radmila Zahradníková

                                                                                                                                     ředitelka školy           

_______________________________________________________________________________________________